Електрически табла

Производство на Електрически табла от NG Technology

 

Производство на:

1. АВР (Автоматично включване на резервното захранване) на средно и ниско напрежение;
2. Силови табла до 4000 А;
3. Разпределителни табла;
4. Табла за управление и сигнализация;
5. Главни електромерни табла.

 

Електрическите табла съответстват на:

1. Действащата нормативна база;
2. Серията стандарти IEC 61439 Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение;
3. Вътрешните спецификации на електроразпределителните дружества.

 

За допълнителна информация:

инж. Петър Миланов
p.milanov@ngtechnology.org, +359 88 848 8758 и на място в офиса;

инж. Емил Балин
e.balin@ngtechnology.org, +359 88 474 7394 и на място в офиса.

Галерия:


 

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ