Производство

Производство на Комплектни трафопостове и

Електрически табла от NG Technology

 

Предимства на БКТП, произвoдство на NG Technology

1. Конкурентна цена;
2. Много кратки срокове за доставка и монтаж;
3. Съответствие на БКТП, съгласно действащата нормативна база;
4. Качество на международно ниво, съгласно IEC 62271-202:2006;
5. Съответствие на БКТП, съгласно вътрешните спецификации на електроразпределителните дружества;
6. Съответствие, съгласно съгласуваните и одобрени работни проекти, и влязлото в сила разрешение за строеж;
7. Влагане на материали само от утвърдени международни производители;
8. Типово изпитани от независима акредитирана лаборатория – Icmet, Craiova, Romania;
9. Контролни изпитания, преди експедиция на всяко БКТП.

Предимства на МКТП, произвoдство на NG Technology

1. Конкурентна цена;
2. Много кратки срокове за доставка и монтаж;
3. Съответствие на МКТП, съгласно действащата нормативна база;
4. Качество на международно ниво, съгласно IEC 62271-202:2006;
5. Съответствие на МКТП, съгласно вътрешните спецификации на електроразпределителните дружества;
6. Съответствие, съгласно съгласуваните и одобрени работни проекти, и влязлото в сила разрешение за строеж;
7. Влагане на материали само от утвърдени международни производители;
8. Типово изпитани от независима акредитирана лаборатория – Icmet, Craiova, Romania;
9. Контролни изпитания, преди експедиция на всяко МКТП.

Предимства на МТТ, произвoдство на NG Technology

1. Конкурентна цена;
2. Много кратки срокове за доставка и монтаж;
3. Съответствие на МТТ, съгласно действащата нормативна база;
4. Съответствие на МТТ, съгласно вътрешните спецификации на електроразпределителните дружества;
5. Съответствие, съгласно съгласуваните и одобрени работни проекти, и влязлото в сила разрешение за строеж;
6. Влагане на материали само от утвърдени международни производители;
7. Контролни изпитания, преди експедиция на всяко МТТ.

Предимства на Електрическите табла, произвoдство на NG Technology

1. Конкурентна цена;
2. Много кратки срокове за доставка;
3. Съответствие на Електрическите табла, съгласно действащата нормативна база;
4. Качество на международно ниво, съгласно серията стандарти IEC 61439;
5. Съответствие на Електрическите табла, съгласно вътрешните спецификации на електроразпределителните дружества;
6. Съответствие, съгласно работните проекти;
7. Влагане на материали само от утвърдени международни производители;
8. Типово изпитани от независима акредитирана лаборатория – CTEC, Stara Zagora, Bulgaria;
9. Контролни изпитания, преди експедиция на всяко Електрическо табло.

 

  ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ