БКТП / Бетонови комплектни трансформаторни постове

Производство на БКТП / Бетонови комплектни трансформаторни

постове от NG Technology

 

Производство на БКТП:

БКТП са предназначени за присъединяване на битови и небитови клиенти към електроразпределителната мрежа. Те служат за преобразуване на електрическата енергия от разпределителната мрежа към крайните консуматори. Конструкцията на БКТП е стоманобетонова, като се състои от три отсека: отсек средно напрежение, отсек силов трансформатор и отсек ниско напрежение. Доставят се напълно окомплектовани и се изработват във всички възможни конфигурации, съгласно вътрешните спецификации на електроразпределителните дружества, с възможност за изпълнение на търговско мерене на страна средно или ниско напрежение.

 

БКТП съответстват на:

1. Действащата нормативна база;
2. IEC 62271-202:2006 Комутационни апарати за високо напрежение. Част 202: Комплектни подстанции за високо / ниско напрежение изработени в заводски условия;
3. Вътрешните спецификации на електроразпределителните дружества.

 

За допълнителна информация:

office@ngtechnology.org, +359 88 400 5578, +359 88 400 5579 и на място в офиса.

Галерия:


 

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ