МТТ / Метални табла трансформатори

Производство на МТТ / Метални табла трансформатори от

NG Technology

 

Производство на МТТ:

МТT са предназначени за присъединяване на битови и бизнес клиенти към електроразпределителната мрежа. Те служат за преобразуване на електрическата енергия от разпределителната мрежа към крайните консуматори. Конструкцията е стоманена, облицована с алуминиеви профили и еталбонд, като се състои от три отсека: отсек средно напрежение, отсек силов трансформатор и отсек ниско напрежение. Възможен е монтаж на силови трансформатори до 100 kVA. Доставят се напълно окомплектовани и се изработват във всички възможни конфигурации, съгласно вътрешните спецификации на електроразпределителните дружества, с възможност за изпълнение на търговско мерене на страна ниско напрежение.

 

МТТ съответстват на:

1. Действащата нормативна база;
2. Вътрешните спецификации на електроразпределителните дружества.

 

За допълнителна информация:

office@ngtechnology.org, +359 88 400 5578, +359 88 400 5579 и на място в офиса.

Галерия:


 

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ