Услуги

 Комплексни решения в електроизграждането от

NG Technology

 

Мисията на екипа на „Ен Джи Технолоджи” ООД е осигуряването на комплексни решения в електроизграждането.

Нашата работа започва с проучване на възможностите за присъединяване на желания от клиента обект. Следващият етап е изработването на проект, включващ всички необходими части, съгласуването и одобряването му от контролните органи. След издаването на разрешение за строеж предстоят изграждането и въвеждането в експлоатация на съоръженията. Осъществяване на поддръжка на вече изградените и въведени в експлоатация обекти.

 

За допълнителна информация:

office@ngtechnology.org, +359 88 400 5578, +359 88 400 5579 и на място в офиса.

 

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ