Електроизграждане

Електроизграждане на преносни и

разпределителни електрически мрежи от NG Technology

 

Електроизграждане на преносни и разпределителни електрически мрежи:

1. Оборудване / преоборудване на трафопостове и подстанции;
2. Електроизграждане на кабелни захранвания средно и ниско напрежение;
3. Въздушни мрежи средно и ниско напрежение;
4. Доставка, монтаж и кабелни подсъединявания на БКТП, МКТП и МТТ;
5. Направа на фундаменти за БКТП, МКТП и МТТ;
6. Доставка, монтаж и кабелни подсъединявания на Eлектрически табла;
7. Заземителни и мълниезащитни инсталации;
8. Направа на телеуправления;
9. Електроизмервания и енергиен мениджмънт.

 

За допълнителна информация:

office@ngtechnology.org, +359 88 400 5578, +359 88 400 5579 и на място в офиса.

 

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ