Проектиране

Изработка на проекти от NG Technology

 

Изработка на пълен набор от проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж за преносни и разпределителни електрически мрежи:

1. Подробни устройствени планове;
2. Работни проекти, част Електро;
3. Работни проекти, част Конструкции;
4. Работни проекти, част Архитектура;
5. Работни проекти, част Геодезия;
6. Работни проекти, част Пожарна безопасност;
7. Работни проекти, част План за безопасност и здраве;
8. Работни проекти, част План за управление на отпадъците;
9. Работни проекти, част Временна организация на движението.

Извършване на услуги по съгласуване на проектите / подробните устройствени планове с всички необходими инстанции, промяна на предназначението на имоти, учредяване на право на строеж, право на прокарване, както и всички процедури за законосъобразното започване на строителството.

 

За допълнителна информация:

office@ngtechnology.org, +359 88 400 5578, +359 88 400 5579 и на място в офиса.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ