Проучване

Проучване на условията за присъединяване към мрежата от

NG Technology

 

Проучване на условията за присъединяване към преносните и разпределителни електрически мрежи.

Подготовка и подаване на заявления в преносните и разпределителните дружества за:

1. Проучване на условията за присъединяване;
2. Съгласуване на скици / визи;
3. Съгласуване на подробни устройствени планове;
4. Съгласуване на работни проекти;
5. Предоставяне на данни от техническата картотека;
6. Сключване на договори за присъединяване на обекти към електрическата мрежа;
7. Сключване на договори за изместване на съществуващи електросъоръжения.

 

За допълнителна информация:

office@ngtechnology.org, +359 88 400 5578, +359 88 400 5579 и на място в офиса.

 

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ