Въвеждане в експлоатация

Въвеждане в експлоатация от NG Technology

 

Подготовка и подаване на заявления в електроразпределителните дружества за:

1. Подписване на акт образец 2 и 2а;
2. Заснемане на изградените съоръжения;
3. Провеждане на вътрешни комисии, преди подписване на акт образец 15;
4. Подписване на акт образец 15;
5. Участия в Държавни приемателни комисии;
6. Сключване на договори за придобиване на енергийни обекти;
7. Споразумения за съвместна техническа експлоатация;
8. Заповеди за поставяне на съоръженията под напрежение;
9. Временни преустановявания и възстановявания на напрежението;
10. Служебни бележки.

Подготовка и подаване на заявления за всички услуги предоставяни от компаниите за обществено снабдяване с електроенергия.
Подготовка и подаване на заявления за всички услуги предоставяни от акредитирани органи за контрол от вида „C“ към електроразпределителните дружества.

 

За допълнителна информация:

office@ngtechnology.org, +359 88 400 5578, +359 88 400 5579 и на място в офиса.

 

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ